tisdag 8 februari 2011

Värmdöcenterns blogg avancerar kraftigt i ranking

Bloggen Mårtenssonsmeningar, länk berättar att Värmdöcenterns blogg avancerar rejält i ranking enligt politometern.

Värmdöcenterns blogg är nu nummer 46 av centerbloggarna och 495 i Sverige. En riktig bubblare alltså.

Värmdöcenterns medlem Stefan Mårtensson håller sin ställning som Värmdös, Centerns och en av Sveriges mest inflytelserika bloggar. Bland centerbloggarna i Sverige finns Mårtensson meningar på plats nummer 7 och i hela Sverige på plats 56, enligt politometern, länk.

Här är resten av listan för Värmdöbloggarna:
Aurora Gullberg är nummer 57 bland socialdemokraterna och 287 i Sverige.
Fredrik Sneibjerg är nummer 35 bland folkpartisterna och 347 i Sverige.
Annika Andersson finns på nummer 71 bland sossarna och 356 i Sverige.
Andrine Winter är nummer 105 av socialdemokraterna och nummer 605 i Sverige.
Johan Hedberg är nummer 137 av moderaterna och 1200 i Sverige.
Hans Lindqvist är nummer 138 bland centerpartisterna och 1681 i Sverige.

måndag 7 februari 2011

Munkavle eller ej?

I veckans nummer av NVP står följande debattartikel författad av VärmdöCenterpartisterna Henrik Paulsen och Stefan Mårtensson, länk

Debatt: Strutspolitik

DEBATT 14:20 | 07 februari I Värmdö kommun har oppositionen framställt önskemål om att även ersättare ska få yttra sig i kommunfullmäktige.

Detta ska gälla även om man inte ersatt någon ordinarie ledamot.
Enligt vår mening skulle detta främja demokratin och inspirera fler medborgare att engagera sig politiskt. Denna begäran har emellertid avslagits av den moderatledda majoriteten.

Vid kommunfullmäktigemötet i december 2010 var det två frågor som väckts av ersättare. Här tyckte oppositionen att det var rimligt att åtminstone dessa personer borde kunna få yttra sig då deras initiativ behandlades.
Även här blev det tummen ner.

Detta medförde att oppositionen begärde bordläggning till nästa möte, så att man då kan låta dessa ersättare gå in på ordinarie ledamöters plats och därmed komma runt problemet. Enligt vår mening är majoritetens hantering rent ut sagt korkad, eftersom de aldrig kommer att kunna hindra debatten.
Man kan endast skjuta upp den med onödig omgång till följd. När en skolfråga skulle behandlas ville oppositionen ställa fråga till den just anlände moderate vice ordföranden i utbildningsnämnden.

Man bad att personen ifråga skulle medges rätt att svara, även om denne ännu inte trätt i tjänst. Även här blev det tummen ner. Då ställdes frågan istället till en annan ordinarie moderat ledamot, som var i tjänst, men även denne hindrades att svara. Såsom varande borg-erliga politiker tycker vi att denna strutspolitik är märklig.
Man kan fråga sig vad majoriteten är rädda för. Är det den så mycket mer vältaliga oppositionen, främst (S), som de med alla till buds stående medel vill undvika att debattera med.

Enligt vår mening är det hela demokratiskt kontra produktivt och minskar även majoritetens möjligheter till träning i talandets ädla konst, en träning som de så väl behöver.
Vårt råd till de styrande i Värmdö är därför – tänk om, gör rätt – i annat fall riskerar ni förutsättningarna för ett positivt och medborgarinriktat politiskt arbete i Värmdö kommun.

Henrik Paulsen, C
Stefan Mårtensson, C"

Sociala medier i de stora sammanhangen lär oss något i de små

Hur fungerar sociala medier?
Vad kan vi lära oss om dess dynamik från de stora sammanhangen i de små?
Mårtenssons meningar, länk reflekterar över det efter att ha läst en artikel i tidskriften Foreign Affairs, länk.

Vi publicerar inledningen till den spännande artikeln här:

"Summary:

Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere -- which will produce change over years and decades, not weeks or months.


On January 17, 2001, during the impeachment trial of Philippine President Joseph Estrada, loyalists in the Philippine Congress voted to set aside key evidence against him. Less than two hours after the decision was announced, thousands of Filipinos, angry that their corrupt president might be let off the hook, converged on Epifanio de los Santos Avenue, a major crossroads in Manila. The protest was arranged, in part, by forwarded text messages reading, "Go 2 EDSA. Wear blk." The crowd quickly swelled, and in the next few days, over a million people arrived, choking traffic in downtown Manila.

The public's ability to coordinate such a massive and rapid response -- close to seven million text messages were sent that week -- so alarmed the country's legislators that they reversed course and allowed the evidence to be presented. Estrada's fate was sealed; by January 20, he was gone. The event marked the first time that social media had helped force out a national leader. Estrada himself blamed "the text-messaging generation" for his downfall.

Since the rise of the Internet in the early 1990s, the world's networked population has grown from the low millions to the low billions. Over the same period, social media have become a fact of life for civil society worldwide, involving many actors -- regular citizens, activists, nongovernmental organizations, telecommunications firms, software providers, governments. This raises an obvious question for the U.S. government: How does the ubiquity of social media affect U.S. interests, and how should U.S. policy respond to it?"

Publicerat av

Stefan Mårtensson


fredag 4 februari 2011

Reaktioner i bloggosfären på VärmdöCenterns årsmöte

Årsmötet i VärmdöCentern har kommenterats i bloggosfären.
Så här skriver L G Nilsson, länk:

Värmdöcentern verkar ha olika världsuppfattningar?

anka

Att Värmdös politiska hagar mer är snurriga ankdammar lär väl inte överraska någon?

Road följer jag två olika skildringar av Värmdöcenterns årsmöte i måndags den 31 januari. Att partiet inte har haft lätt att hålla sams i den nya alliansen med det lika virriga moderatpartiet är allmänt känt. Man kan skratta åt eländet, men det är ett elände som påverkar vår kommuns utveckling och ekonomi. Låt oss tillsammans ”lyssna” på delar ur två beskrivningar av årsmötet.

henrik

Så här låter låter det när Henrik Paulsen Värmdö Cententerns tidigare ordförande berättar under rubriken ”Rapport från ett havererat årsmöte”:

(Efter en lång diskussion om fumlig formalia kring, om två betalda medlemsavgifter eller ej, händer detta enligt Henrik:)

”Det sagda fick 11+1 personer att lämna mötet, en majoritet således, och endast 8 personer blev kvar, en minoritet således. Trots att centerpartiet ska vara en demokratisk organisation, och trots att det stred mot stadgarna, så var det således en minoritet som på ett odemokratiskt sätt och med, den externe, ordförandens hjälp lyckades ”vinna”. Om det var någon vinst kan förstås diskuteras utifrån det förhållandet att åtminstone de 11 nu allvarligt överväger att lämna partiet/sitt politiska engagemang.

Enligt min mening visar det sagda på minoritetens avsaknad av det mest rudimentära demokratiska tänk. Med tanke på att en av de två justeringspersonerna var bland de som avtågade ska det bli intressant att se hur man hanterar denna situation. Om man väljer ny styrelse ska det även bli intressant att se om man är så oklok att man väljer den föreslagna ordföranden. Detta särskilt som personen ifråga, som bor på Värmdö, inte är skriven i Värmdö kommun utan i Stockholms stad, och därmed är en av alla de personer som utan att bidra till våra gemensamma kostnader snyltar på den skatt vi andra betalar till den kommun i vilken vi bor. Kommer detta ut till allmänheten, och den risken är nog stor, är det knappast något som är till fördel för det redan sargade partiet.”

Läs hela Henriks referat på en annan aktiv centerpartist blogg Stefan Mårtensson (länk)

hasse

Men läser man ”Hemmesta Hasses” (Hans Lindqvists) skildring på sin egen blogg så är det ett helt konfliktfritt anslag:

Under rubriken ”Värmdöcenterns årsmöte: Christer Malmqvist ny ordförande” skildras inga konflikter, inga beslut tagna av en minoritet, ingen presentation av en extern ordförande, inget hot om att 11 medlemmar allvarligt överväger att lämna partiet:

”I går genomförde Värmdöcentern sitt årsmöte. Ordförande för mötet var distriktsordföranden och riksdagsledamoten Kerstin Lundgren som föredömligt ledde förhandlingarna. Till ny ordförande valdes Christer Malmqvist, aktiv företagare och till vice ordförande valdes Annette Olofsson Fors också egen företagare. Övriga styrelseledamöter är Lars Alenfalk, Karin Nordblom och Hans Lindqvist. Christer Malmqvist, Karin Nordblom och Annette Olofsson Fors valdes till ombud på distriktsstämman i april och Hans Lindqvist valdes till ombud på riksstämman i Åre i September.”

För ordningens skull här en länk till ”Hemmsta Hasse” (länk)

Ska man för evigt ge upp hoppet om kompetenta politiker som med engagemang och öppenhet på ett professionellt sätt arbetar med det uppdrag kommunens boende har gett dem och betalar för?

Efter ett valet har vi kunnat följa hur Miljöpartiet makthungrigt blir buksvågrar med Moderaterna. Hur Folkpartiet förtvinar i alliansen. Och nu hur Centerpartiet tycks utrota sig själva med hjälp av interna konflikter.

Är det någon politiker som är intresserad utav att arbeta med det som de är tillsatta för? Och vem är den nya ordförande, Krister Malmqvist? Jag har bott och verkat i kommunen nu i 30 år och har ingen aning om vem karln är. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, kom ihåg det, ni som är kommunikationsansvariga inom respektive parti. Om ni nu har några sådana.

Vad uträttar centerpartiet på Värmdö idag?

Irriterat har jag kunnat följa ”Hemmesta Hasse” och hans gelikar i en naiv kamp för spårbilar i kommunen. Hårresande. Samtidigt kan jag från min plats i styrelsen för Handelskammaren Nacka Värmdö konstatera att Värmdöpolitikerna står helt utanför den viktiga diskussionen om framtida kommunikationslösningar till och från Värmdö. Först har vi den inflamerade debatten om Skururbron där de moderata politikerna i Nacka är överens om en avgiftsbelagd Skurbro för att snabbt komma till skott. I ankdammens Värmdö så går samma poltiska parti emot detta!

Men framför allt har vi vägvalet till framtidens livsnerv som skall få människor att bo och arbeta i Värmdö – och att etablera företag här.

Hur skall den nerven leva. Här har Nacka enats om miljövänlig och volymmässigt vettig transport i form av spårbunden trafik först till Nacka Forum och därefter till Orminge. Var finns Värmdö i den dialogen.

I Handelskammarens dialog med SL, Landsting, Nacka Kommuns stadsplanerare som remissorgan är jag den enda representanten från Värmdö. Någon politiker eller tjänsteman från Värmdö har jag aldrig sett.

De verkar istället att inavlat sitta och kuppa på sina årsmöten. Finns det inga politikerutbildningar?

Folkpartisten Amie Kronblad kommenterar årsmötet så här, länk: "Mitt enda politikerskvaller ikväll handlar om Värmdö Centern. Min iakttagelse var att många var röda i ansiktet av ilska när de kom ut från senaste mötet.

Detaljerna finner ni nog i en annan blogg."

Stefan Mårtensson kommenterar årsmötet något mera satiriskt, länk:

SDAGEN DEN 3:E FEBRUARI 2011

VärmdöCentern goes culture

Nästan hänt i Värmdö, eller...?
De kulturella ambitionerna har alltid varit stora i Värmdö kommun och bland Värmdös politiker. Bloggen blir därför inte förvånad när vi hör att VärmdöCentern i år ger Molieres: Den Girige. Pjäsen är en klassiker från 1668 och hade urpremiär i Paris den 9 september 1668.

För den som inte minns pjäsen handlar den om Harpagon som i VärmdöCenterns uppsättning blandar ihop politik och pengar. Hans pengar finns i deras uppsättning i förvar. Däremot är han av med sina uppdrag. Det anklagar han sina motståndare bloggaren och skatterevisorn för. Pjäsen visar på ett mycket skickligt sätt olika karaktärsdrag. Det är en pjäs som man inte vet om man ska skratta eller gråta åt. Det bästa är nog att göra båda delarna, menar bloggen

Värmdöcentern har problem med rollbesättningen eftersom det bara finns 7 skådespelare tillgängliga, nämligen; Hans Lindqvist, Krister Malmqvist, Annette Olofsson-Fors, Bengt Gyllemalm, Karin Nordblom, Lars Alenfalk och Ina Ununger.

Bloggen utlovar ett pris till den som lyckas gissa vem som får vilken roll.

Här är rollerna som ska besättas är om man följer orginalmanuskriptet:
 • Harpagon, far till Cléante
 • Cléante, Harpagons son, förälskad i Mariane
 • Élise, Harpagons dotter, förälskad i Valère
 • Valère, son till Anselme, förälskad i Élise
 • Mariane, förälskad i Cléante, bortlovad åt Harpagon
 • Anselme, Valères och Marianes far
 • Frosine, äktenskapsmäklerska
 • Mäster Simon, mäklare
 • Mäster Jaques, kock och kusk åt Harpagon
 • La Flèche, Harpagons betjänt
 • Mor Claude, piga hos Harpagon
 • Brindavoine, tjänare hos Harpagon
 • La Merloche, tjänare hos Harpagon
 • En poliskomissarie
 • Poliskomissariens skrivare"
I en kommentar till detta skriver socialdemokraten Kenneth Erhstedt så här:

"Den har jag bara sett i Louis de Funes version, jag skrattade mig andlös. Så jag väljer att skratta åt VärmdöCenterns elände."


Publicerat av

Stefan Mårtensson


onsdag 2 februari 2011

Stormigt årsmöte

Den avgående ordföranden i VärmdöCentern beskriver årsmötet så här, länk:


Rapport från ett havererat årsmöte

"Det välbesökta årsmötet med 20 deltagare, exklusive den externe ordföranden, hann fram till punkten 6 på dagordningen, fastställande av röstlängd. Här ifrågasatte Hans Lindqvist om alla närvarande hade rösträtt utifrån frågan om de betalt medlemsavgift eller ej. De som berördes visade sig vara tre personer. En av dessa personer har varit medlem under en längre tid, han har aldrig tidigare ifrågasatts och han stod på VärmdöCenterns valsedel till kommunfullmäktige i höstas. Denne person upplyste om att han vid flera tillfällen bett kassören om inbetalningskort, utan effekt. De två andra var på sitt första möte i VärmdöCentern. För att diskussion om medlemsavgiften inte skulle uppstå hade bland annat dessa tre personer valt att betala in årsavgiften före årsmötet. Betalningen hade av praktiska skäl och för att bara behöva betala en avgift gjorts gemensamt. Ordföranden, den externe, upplyste i ena andetaget om att det av stadgarna inte framgår något annat än att det är ok att betala så sent som på dagen för aktuellt möte, men ifrågasatte sedan i nästa andetag att betalningen gjorts gemensamt. I sammanhanget upplyste en av deltagarna om att det vid förra årsmötet varit helt ok att vara med och rösta utan att ha betalat medlemsavgiften. Det hela slutade med att det röstades om huruvida de tre skulle få vara med och rösta när det senare skulle väljas styrelse med mera. Vid denna omröstning fick inte de tre vara med och rösta.


Omröstningen utföll på så sätt att 8 personer röstade mot att de tre skulle få vara med och rösta vid val av styrelse med mera, 8 personer röstade för att de tre skulle få vara med och en valde att lägga ned sin röst. Nämnas kan här att bland de personer som röstade emot befann sig en person som sade sig vara med i kvinnoförbundet, och som av någon märklig anledning inte avkrävdes besked av, den externe, ordföranden huruvida medlemsavgift hade betalts eller ej. Oavgjort således. Efter livlig diskussion lottades det och då ”vann” den sida som ville utestänga de tre från inflytande. Det sagda fick 11+1 personer att lämna mötet, en majoritet således, och endast 8 personer blev kvar, en minoritet således. Trots att centerpartiet ska vara en demokratisk organisation, och trots att det stred mot stadgarna, så var det således en minoritet som på ett odemokratiskt sätt och med, den externe, ordförandens hjälp lyckades ”vinna”. Om det var någon vinst kan förstås diskuteras utifrån det förhållandet att åtminstone de 11 nu allvarligt överväger att lämna partiet/sitt politiska engagemang. Enligt min mening visar det sagda på minoritetens avsaknad av det mest rudimentära demokratiska tänk. Med tanke på att en av de två justeringspersonerna var bland de som avtågade ska det bli intressant att se hur man hanterar denna situation.


Om man väljer ny styrelse ska det även bli intressant att se om man är så oklok att man väljer den föreslagna ordföranden. Detta särskilt som personen ifråga, som bor på Värmdö, inte är skriven i Värmdö kommun utan i Stockholms stad, och därmed är en av alla de personer som utan att bidra till våra gemensamma kostnader snyltar på den skatt vi andra betalar till den kommun i vilken vi bor. Kommer detta ut till allmänheten, och den risken är nog stor, är det knappast något som är till fördel för det redan sargade partiet. För övrigt kan ett val som görs under dessa förhållanden knappast ha någon som helst demokratisk legitimitet.

Henrik Paulsen"


En annan bekrivning ger Hans Lindqvist på sin blogg:


"tisdagen den 1:e februari 2011

Värmdöcenterns årsmöte: Christer Malmqvist ny ordförande
I går genomförde Värmdöcentern sitt årsmöte. Ordförande för mötet var distriktsordföranden och riksdagsledamoten Kerstin Lundgren som föredömligt ledde förhandlingarna. Till ny ordförande valdes ChristerMalmqvist, aktiv företagare och till vice ordförande valdes Annette Olofsson Fors också egen företagare. Övriga styrelseledamöter är Lars Alenfalk, Karin Nordblom och Hans Lindqvist.
Christer Malmqvist, Karin Nordblom och Annette Olofsson Fors valdes till ombud på distriktsstämman i april och Hans Lindqvist valdes till ombud på riksstämman i Åre i September.

Tre motioner antogs till riksstämman
författade av undertecknad. Den första om att låta viss tid förflyta innan medlem får rösträtt för att undvika röstkupper på möten, den andra om att centern på riks skall utse en förste och en andre vice ordförande och ha riksstämmor varje år. Den tredje motionen handlade om att stärka det nordiska samarbetet i riktning mot ett Nordiskt statsförbund. Kerstin Lundgren tackade för förtroendet att leda årsmötet och därefter hölls ett konstituerande styrelsemöte därsammanträdestider, firmateckning mm beslutades."

Publicerat av Stefan Mårtensson

fredag 28 januari 2011

Resultatet av arbetet i Centerns valanalysgrupp centralt

Här kommer kortversionen från Centerns valanalysgrupp, länk.


Vad tycker Du?


Vilket Centerparti vill du se på riksplanet och i Värmdö?


Kommentera, maila eller ring oss om dina synpunkter.


"I skuggan av alliansens framgång

- nystart för de gröna liberalerna


Rapport, Centerpartiets valanalys 2010

28 januari 2010


Kortversion

Centerpartiets partistyrelse beslutade veckan efter valet 2010 att tillsätta en valanalysgrupp för att göra en

eftervalsanalys. Uppdraget innefattar utvärdering av Centerpartiets arbete under mandatperioden, valrörelse

och valresultat, samt analys av strategiska utvecklingsfrågor. Analysgruppen har således fått ett brett mandat.

Resultatet ska ge underlag för såväl Centerpartiets arbete under innevarande mandatperiod som för det mer

långsiktiga utvecklingsarbetet.

Centerpartiet var det parti som relativt sett minskade mest vid en jämförelse mellan valen 2006 och 2010. Centerpartiet

tappade 16,8 procent i väljarstöd vilket kan jämföras med Socialdemokraterna som gick tillbaka 12,4

procent och Kristdemokraterna som minskade 15,0 procent. Valresultatet blev långt ifrån de målsättningar om

tio procent som partiet gick in i valrörelsen med. Detta är det tredje lägsta valresultatet sedan 1917. Samtidigt

utgör detta det näst bästa valresultatet under de senaste fyra riksdagsvalen.

Resultatet bekräftar att Centerpartiet historiskt har haft svårt att göra bra valresultat vid koalitionsregerande

eller organiserat samarbete med regeringen, oavsett om detta samarbete skett med andra borgerliga partier eller

med Socialdemokraterna.

Valresultatet för Centerpartiet visar dock på stora regionala skillnader. I Stockholms stad och län fortsätter

trenden framåt från valet 2006. I Stockholms stad gör Centerpartiet sitt bästa valresultat på 28 år och är större än

Socialdemokraterna i Stockholms city.

Den procentuella tillbakagången för Centerpartiet är särskilt stor på Gotland och i fyra Norrlandslän, mellan

3,6 och 4,7 procentenheter av rösterna till riksdagen. Även i flera riksdagsvalkretsar i Svealand och vissa i Götaland

är tillbakagången stor och kännbar.

Centerpartiet har totalt sett gått tillbaka även i kommun- och landstingsvalen. Det finns dock ett antal exempel

på lokala valframgångar i kommunerna. Framgångsrecepten lokalt skiljer sig något och behöver analyseras

vidare i varje enskild kommun.

Sammantaget innebär detta att valresultatet 2010 måste ses som en stor besvikelse. Opinionsutvecklingen för

Centerpartiet de senaste trettiofem åren är, med några få undantag, illavarslande. För att vända trenden behövs

förändringar både vad gäller politik, organisation och kommunikation.

Här följer sammanfattande förklaringar till Centerpartiets valresultat 2010:

Avstannad förnyelse. Under 2000-talet fram till 2006 var Centerpartiet Sveriges mest spännande idéparti.

Centerpartiet har inte lyckats fortsätta detta arbete.

Regeringsmaktens påfrestningar. Själva maktinnehavet, FRA, fordonskrisen, kärnkraftsöverenskommelsen

och sjukförsäkringsdebatten har tärt på förtroendet.

Tappad samhällskritik. Mycket av energin 2006-2010 gick åt till att förklara regeringens politik. Mindre

kraft ägnades åt de samhällsproblem människor upplever.

I Alliansskugga. Inför valet 2006 var Centerpartiet initiativtagare och pådrivare för allianssamarbetet.

Inför valet 2010 var Moderaterna synonymt med Alliansen för många väljare.

Bristande kommunikation. Stödet i opinionen minskade under hela mandatperioden. Det fanns ingen

klar kommunikationsstrategi för hur regerande skulle kombineras med frimodig opinionsbildning.

Otydligt varumärke. För många är det oklart vad Centerpartiet står för och vad partiet vill med Sverige.

För få företrädare. Det är egentligen bara Maud Olofsson som får riktigt nationellt genomslag. Fler

kända, nationella företrädare skapar större möjlighet att nå ut till fler målgrupper.

Osäkerhet i traditionella väljargrupper. Socialdemokraternas kampanj mot Centerpartiet i småorter och

på landsbygd tärde på självförtroendet.

Stark valspurt. Ett nästan uträknat Centerparti lyckades från en låg nivå återhämta en del av de förlo

rade sympatisörerna genom en valspurt med tydliga profilfrågor, avgörande insatser av Maud Olofsson i

TV-debatterna och taktikröster.

Framgång i Stockholm. Valrörelsen i Stockholmsregionen gick bra och gav nya röster och mandat både i

riksdag och kommuner.

Tio slutsatser och förslag

Centerpartiet behöver både utveckla sin politik, förnya och stärka sin organisation runt om i landet och bli tydligare

rent kommunikativt. Centerpartiet måste långsiktigt stärka sin väljarbas, lämna den självpåtagna konflikten

mellan stad och land och mycket tydligare stå för en värderingsbaserad politik oavsett geografisk hemvist.

Analysgruppen lägger utifrån sin analys fram en rad slutsatser och förslag. Här följer några av de viktigaste

förslagen:

• Ta fram ett nytt idéprogram byggt på frihetliga värderingar som antas vid en extrastämma år 2012.

• Utarbeta en ny kommunikationsstrategi för att stärka Centerpartiets varumärke.

• Bedriva mer aktiv samhällskritik även i frågor där Centerpartiet inte har departementsansvar.

• Se över stadgarna och inför ett presidium med vice ordföranden.

• Ta initiativ till att Alliansen genomför en gemensam utvärdering av samarbetet för att hitta strategiska

politiska utvecklingsfrågor framåt.

• Vi förordar ingen valteknisk samverkan på nationell nivå med de tre andra allianspartierna.

Förstärka de lokala och regionala ledarnas roll genom ledarskapsutveckling och utbildning i kommunikation

och politik.

Behålla de två tydliga profilfrågorna men komplettera det politiska budskapet med varma vardagsnära

frågor.

Arbeta kampanjinriktat under hela mandatperioden och skapa fler politiska mötesplatser runt om i

landet för att främja idéutveckling.

• Bli det mest öppna partiet i Sverige genom bland annat ökad transparens och nya nätbaserade medlemskap.

Analysgruppen bestod av tolv centerpartister; nio av dessa var valda av Partistyrelsen och hade en bred geografisk

spridning. Dessutom har Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter en plats vardera. Till Analysgruppen

är även tre tjänstemän från riksorganisationen knutna.

Medlemmarna var följande:

Annie Johansson (ordförande), Jönköping

Anders W Jonsson, Gävleborg

Frank Nilsson, Norrbotten

Gunilla Hjelm, Centerkvinnorna

Johan Linander, Skåne

Leif Johansson, Skaraborg

Lisa Falk, Centerstudenter

Magnus Andersson, Centerpartiets

Ungdomsförbund

Marianne Larm-Svensson, Jämtland

Marie-Louise Wernersson, Halland

Muharrem Demirok, Östergötland

Per Ankersjö, Stockholm

Centerpartiets riksorganisation • Box 2200 • 103 15 Stockholm

info@centerpartiet.se • www.centerpartiet.se"


Publicerat av


Stefan Mårtensson

lördag 22 januari 2011

Tider att komma ihåg

Viktiga möten under januari och februari för den politiskt intresserade.
VärmdöCentern:
24 januari, kl: 18.00, medlemsmöte, VärmdöCentern, kommunhuset Skogsbo
31 januari, kl 18.00 årsmöte för VärmdöCentern, sedvanliga årsmötesförhandlingar, Skogsbo

Välkomna!

Värmdöpolitiken
26 januari, kl: 18.00


Kommunfullmäktige, Gustavsbergsteatern
Februari
ti 1Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stängt för allmänheten
ti 1Socialnämnd, stängt för allmänheten
ti 8Kultur- och fritidsnämnden, kl 17.00, kommunhuset Skogbo
on 9Kommunstyrelse, 13.30, kommunhuset Skogsbo
to 10Utbildningsstyrelsen, kl 16.00, kommunhset Skogsbo
to 10Vård- och omsorgsstyrelsen, kl 16.00, kommunhuset Skogsbo
ti 15Samhällsplaneringsnämnd,kl 18.00, kommunhuset Skogsbo
on 16Finansieringsnämnden för utbildning, 18.00, kommunhuset Skogsbo
ti 22Finansieringsnämnden för äldreomsorg, 18.00, kommunhuset Skogsbo
on 23Kommunfullmäktige, 18.00, Gustavsbergsteatern


Publicerat av Stefan Mårtensson