måndag 10 maj 2010

Värmdöcentern sätter ned foten om skolans organisation och ledarskap

VärmdöCentern hade möte i kväll. Medlemmar mötte upp och diskuterade om hur Värmdö kommun ska bli en bättre kommun att leva i. Valprogrammet diskuterades också. Det kommer att bli kort och kärnfullt, men ändå tungt och innehållsrikt. Värmdöcentern gick också igenom ärendena till morgondagens kommunstyrelsemöte.

En annan fråga som diskuterades var om hur utformningen av nya slussen kan se ut så att den både är estetiskt tilltalande och funktionell. Förslaget "Knutpunkt slussen" framhölls som en bra lösning, länk.

Värmdö skolor diskuterades också flitigt. Värmdöcentern beslöt enhälligt att man driver frågan om att avskaffa det nuvarande dubbelkommandot med två nämnder och två förvaltningar.

I stället vill Värmdöcentern snarast få till en samlad organisation med ett samlad ledarskap. Värmdöcentern tror att en sådan organisation bäst gagnar inlärning och kvalitet.

Det innebär att Värmdöcentern snarast vill avskaffa de två nämnderna produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden och slå samman dem till en nämnd. I vart fall vad gäller skolområdet.

Det innebär också att det blir en högsta tjänsteman med ansvar för skolan och inte två som nu. Det ska inte längre vara möjligt att inte veta vem som är ens chef.

Föräldrar och lärare har efterlyst tydlighet kring skolan.
Detta är ett sätt som Värmdöcentern visar tydlighet på

Andra bloggar: MÅRTENSSON

Publicerat av

Stefan Mårtensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar