måndag 15 juni 2009

Resursskolan räddad!

I kväll beslutade utbildningsnämnden att resursskolan för barn med särskilda behov inte ska läggas ned.
En enig Allians la fram förslaget och det stöddes av vänstern och socialdemokraterna.
Detta är ett bra beslut för barnen och deras föräldrar.

En utredning ska se över hur kommunens resurser kan samordnas för att skapa bästa kvalitet för dessa barn, med bibehållna kostnadsramar. En ökad samverkan mellan skola och socialförvaltning krävs.
Utredningen ska vara klar under nästa år
I den utredningen bör en centerpartist vara ordförande.
Utredningen är faktiskt ett centerförslag från början.

Ett stort tack till alla föräldrar som engagerat sig för resursskolans bevarande!
Genom ert engagemang kunde bland annat centern driva på med extra kraft för att bevara skolan.

Samtidigt inser vi att beslutet kommer att innebära merarbete för en del rektorer. Det är trist, men nödvändigt.

Tre som jobbat hårt för att rädda resursskolan för centerns del är:
-Henrik Paulsen, centerns ledamot i produktionsstyrelsen,
-Bengt Kleijn, ledamot i utbildningsnämnden och
-Lennart Hallberg, ersättare i utbildningsnämnden.
I processen för att rädda resursskolan har även undertecknad bidragit.

I morgon följer produktionsstyrelsen upp utbildningsnämndens beslut. Det blir av mera formell karaktär nu när utbildningsnämnden vill bevara resursskolans rektorsområde.

Andra bloggar: Annika Andersson,
Andra artiklar om Värmdö: länk, länk

Stefan Mårtensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar